Książki dla czytelników Lwowa

Dzięki ofiarności pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Czytelników naszych filii udało się zgromadzić 468 woluminów, które wyruszyły do Lwowa.

 Światowy Dzień Poezji

Światowy Dzień Poezji to święto obchodzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej od wielu lat. Przypada 21 marca, austanowione zostało przez UNESCO jesienią 1999 roku. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na relację ze spotkań przygotowanych z okazji tego święta.

Muzyczne przedpołudnie w bibliotece

Już po raz drugi w Filii nr 3 MBP odbyło się przedpołudnie z muzyką. Tym razem pretekstem do spotkania stał się przypadający na 21 marca Światowy Dzień Poezji. Cały program tego dnia podporządkowany został hasłu Kochajcie poezję, kochajcie poetów!

Praca z użytkownikiem

Wczoraj (23 marca) młodzi pracownicy Biblioteki uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym pracy z użytkownikiem. Szkolenie zostało zorganizowane przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny.

Plakaty literackie

Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na wystawę plakatów literackich Michała Stępnia.