leonardo_001.jpg
Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, Instytut Nauk o Kulturze UMCS oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zapraszają na XV - jubileuszową - edycję otwartych wykładów z historii sztuki 2023/2034 „Artysta jako... geniusz, wynalazca, pedagog, wizjoner”.

Tegoroczny projekt trwa od 4 października 2023 roku do 19 czerwca 2024 roku. Wykłady stanowią kompendium wiedzy niezbędnej każdemu, kto interesuje się sztuką i kulturą europejską i światową.

Wykłady odbywają się w Filii nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12, w wyznaczone środy o godz. 17.30

"Sławne - emblematyczne - kontrowersyjne" - wędrówki dzieł i arcydzieł sztuki w kulturze

Status dzieła sztuki nie jest określony raz na zawsze, podobnie jak jego znaczenie. Status ten zmienia się i służy uchwyceniu momentów przełomowych w historii. Pierwsza publiczność van Gogha nie dostrzegła w jego obrazach tego, co zobaczyło w nich następne pokolenie, lecz był to zaledwie wstęp do wielkiej kariery jego malarstwa w świadomości kolejnych generacji.

Artysta jako krytyk. Krytyk jako artysta

Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Instytutem Nauk o Kulturze UMCS organizuje po raz dwunasty otwarte wykłady z historii sztuki. Edycja 2020/2021 nosi tytuł „Artysta jako krytyk – krytyk jako artysta”.

Wykłady będą odbywały się online na stronie społecznościowej biblioteki - w środy - o godz. 17.30.

Dzieło sztuki jako zwierciadło historii

Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Instytutem Nauk o Kulturze UMCS organizuje po raz trzynasty otwarte wykłady z historii sztuki. Edycja 2021/2022 nosi tytuł „Dzieło sztuki jako zwierciadło historii”.

Wykłady będą odbywały się w Filii nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12 - w środy - o godz. 17.30.

W poszukiwaniu jedności sztuk - totalne dzieło sztuki

Rosnąca popularność naszej inicjatywy oraz uznanie ze strony stałych słuchaczy, spowodowało, że na rok akademicki 2019/2020 przygotowaliśmy jedenastą już edycję wykładów otwartych z historii sztuki pod tytułem “W poszukiwaniu jedności sztuk - totalne dzieło sztuki.” Jak co roku wykłady przygotowują pracownicy naukowi oraz doktoranci z Instytutu Historii Sztuki KUL JP II, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i innych ośrodków uniwersyteckich, dydaktycy Instytutu Sztuki UMCS, a także badacze sztuki z Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.