leonardo_001.jpg
Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, Instytut Nauk o Kulturze UMCS oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zapraszają na XV - jubileuszową - edycję otwartych wykładów z historii sztuki 2023/2034 „Artysta jako... geniusz, wynalazca, pedagog, wizjoner”.

Tegoroczny projekt trwa od 4 października 2023 roku do 19 czerwca 2024 roku. Wykłady stanowią kompendium wiedzy niezbędnej każdemu, kto interesuje się sztuką i kulturą europejską i światową.

Wykłady odbywają się w Filii nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12, w wyznaczone środy o godz. 17.30

 

Na pytanie o to, kim jest artysta, można odpowiedzieć: jest kimś, kto w materii dzieła, czy to plastycznego, literackiego i muzycznego, czy teatralnego i filmowego, odzwierciedla idee. Jednak tożsamość artysty nie jest określona w sposób jednoznaczny i niezmienny. Leonardo da Vinci w Traktacie o malarstwie ujął zajęcie malarza jako „scientia”. Artysta jawił się jako badacz, odkrywca i wynalazca, a sztuka była narzędziem odsłaniania prawdy o naturze. Romantycy akcentowali moc kreacyjną artysty, jego demiurgiczną zdolność powoływania bytów osobnych i uzupełniających naturę, torując w ten sposób drogę wyobrażeniu genialnego artysty-wizjonera, stojącego niemal u boku Stwórcy. W czasach nowoczesności i ponowoczesności wizerunek ten uległ dalszemu rozszczepieniu. Artysta był już nie tyle świadkiem historii, co raczej okazywał się być aktorem czy medium nowoczesnego społeczeństwa. Bywał postrzegany jako członek bohemy, ale też jako ekscentryczny, często odrzucany, a wręcz wyklęty outsider. Wkrótce objawił się artysta rewolucyjny, który — jako reprezentant awangardy — był gotów bronić swoich przekonań niemal za każdą cenę. Z kolei jako pedagog, wskazywał kierunki projektowania form przyszłej architektury i designu. W końcu przyjął rolę przedsiębiorcy, kuratora, aktywisty…

Tegoroczny cykl wykładów chcielibyśmy poświęcić właśnie tej wielorakiej tożsamości twórcy, fascynującej swoją różnorodnością, ale też skłaniającej do zastanowienia się nad tym, jakie czynniki wpływają na zmienność oblicza artysty. Odpowiedzi na te pytania będziemy poszukiwali w gronie specjalistów różnych dyscyplin: historyków sztuki, kulturoznawców, muzykologów, literaturoznawców, teatrologów i filmoznawców. Z jednej strony, będzie nas interesować wizerunek artysty w historii, z drugiej — postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie zadania stoją przed artystą dzisiaj, w kontekście współczesnego polikryzysu i niepokojów o przyszłość.

Prof. Piotr Majewski

 

4 października 2023 – Ryszard Kasperowicz
Asymptota. Model artysty w ujęciu Novalisa.

 

18 października 2023 – Marcin Pastwa
Podmiot zbiorowy – Łukaszowcy na Wystawie Światowej w Nowym Jorku (1939).

 

8 listopada 2023 – Sławomir Marzec
Czy artyści będą jeszcze… potrzebni?

 

22 listopada 2023 – Arkadiusz Bagłajewski
Dwaj romantyczni wizjonerzy: Mickiewicz – Krasiński.

 

13 grudnia 2023 – Jacek Jaźwierski
William Blake: artysta-wizjoner.

 

10 stycznia 2024 – Piotr Majewski
Walter Gropius – wizjoner designu i twórca nowoczesnego modelu kształcenia.

 

24 stycznia 2024 – Ewa Letkiewicz
Artysta w świecie sztucznej inteligencji.

 

7 lutego 2024 – Aniela Mroczek
La Biennale di Venezia 2022 "The Milk of Dreams" czyli wiecznie aktualna surrealistyczna wizja świata.

 

21 lutego 2024 – Aleksandra Skrabek
Olafur Eliasson. Sztuka dla klimatu.

 

6 marca 2024 – Jarosław Cymerman
Księżycowy Julek, czyli o szalonych (?) pomysłach Juliusza Osterwy.

 

20 marca 2024 – Elżbieta Błotnicka-Mazur
Artysta jako „robotnik sztuki” – Biennale Form Przestrzennych w Elblągu.

 

10 kwietnia 2024 – Stefan Münch
Portret artysty w filmach Luchina Viscontiego.

 

24 kwietnia 2024 – Marta Ryczkowska
Artyst.ka jako agent.ka zmiany społecznej.

 

8 maja 2024 – Marcin Maron
Andrzej Żuławski – reżyser filmowy jako „szaman”.

 

22 maja 2024 – Aleksander Wójtowicz
Przyrodopisanie.

 

5 czerwca 2024 – Katarzyna Weinper
Jean Michel Folon artysta (nie)codzienny.

 

19 czerwca 2024 – Przemysław Kaliszuk
Artyści przestrzeni i artyści słowa - kto tworzy nowoczesną literaturę górską?