Newsletter

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać najnowsze
informacje z naszego serwisu.

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z siedzibą przy ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin (dalej jako: MBP).
Kontakt z MBP możliwy jest pod adresem e-mail: mbp@mbp.lublin.pl lub numerem telefonu: 81-466-62-00; lub poprzez wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@mbp.lublin.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera MBP: dla prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, dotyczących działalności statutowej MBP oraz organizowanych wydarzeń, jak również propagowania dziedzictwa narodowego, nauki i kultury.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest tutaj: Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MBP zostały określone w naszej Polityce Prywatności

Nasze Filie

Sieć biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie liczy 40 filii.

 

Zobacz