Narodowe Czytanie 2023 w Bychawie

7 września 2023 roku na terenie Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie odbyła się wspólna lektura powieści "Nad Niemnem" w ramach tegorocznej edycji akcji Narodowego Czytania. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Lublinie wraz z bychawskim Zespołem Szkół, a patronat nad wydarzeniem objęła Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Finisaż Wędrującej Wystawy Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich

Pierwsze powakacyjne spotkanie w Galerii OKNA MBP Lublin było zarazem pożegnaniem – nie tylko wakacji, ale przede wszystkim Wędrującej Wystawy Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich, którą w sierpniu i na początku września można było oglądać na pierwszym piętrze budynku przy ul. Peowiaków 12.

Na finisażu 8 września 2023 roku o godzinie 18.00 wśród miłośników akwareli i autorów części prezentowanych prac, pojawili się także wiceprezesi Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich - Adam Papke i Krzysztof Rodak.

Nagroda im. Anny Platto

Nagroda im. Anny Platto jest przyznawana od 1995 roku w dniu urodzin Patronki pracownikom bibliotek publicznych z województwa lubelskiego, wyróżniającym się w popularyzacji literatury dziecięco-młodzieżowej oraz nowatorskich formach pracy z młodymi czytelnikami. Pomysłodawcą Nagrody był dr Zdzisław Bieleń (obecnie emerytowany dyrektor ds. merytorycznych WBP), a przez XXV edycji Fundatorką Nagrody była siostra Patronki – Mirosława Platto.

Narodowe Czytanie 2023 - "Nad Niemnem"

Z okazji Narodowego Czytania Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie po raz kolejny zaprosiła czytelników na seans filmowy!

W sierpniu 2023 roku w malowniczej scenerii Muzeum Wsi Lubelskiej nagrywaliśmy czytanie performatywne z elementami inscenizacji wybranych fragmentów "Nad Niemnem". Nagrania trwały dwa dni, a poprzedziło je wiele godzin prób i przygotowań.

 

Lato w Mieście - Lato w Bibliotece

„Lato w Mieście” to jedna z najpopularniejszych lubelskich inicjatyw, w które od wielu lat włącza się Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie. W wielu naszych filiach organizujemy dla dzieci w wieku szkolnym bezpłatne, przedpołudniowe zajęcia literackie i warsztaty artystyczne.
W niektórych placówkach program już został zrealizowany, ale mamy jeszcze sporo do zaproponowania, więc zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Tymczasem zobaczmy, jak wyglądały dotychczasowe spotkania.