Rok Czesława Miłosza

Decyzją Senatu RP Czesław Miłosz został ogłoszony jednym z patronów 2024 roku. W tym roku obchodzimy 20. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku.

Rok Marka Hłaski

Na 2024 rok przypada 90. rocznica urodzin Marka Hłaski - z tej okazji Sejm RP ustanowił bieżący rok rokiem "polskiego Jamesa Deane'a", jak nazywano autora Ósmego dnia tygodnia, Następnego do raju i Cmentarzy.

Rok Melchiora Wańkowicza

Decyzją Sejmu RP jednym z patronów 2024 roku został Melchior Wańkowicz. W tym roku obchodzimy 50. rocznicę śmierci pisarza, dziennikarza i publicysty.

Rok Kazimierza Wierzyńskiego

Sejm RP uchwalił 2024 rokiem Kazimierza Wierzyńskiego w 130. rocznicę urodzin poety, prozaika i eseisty.

William Blake: artysta-wizjoner

13 grudnia w ramach XV edycji otwartych wykładów z historii sztuki 2023/2024 dr Jacek Jaźwierski zaprezentował nam postać słynnego angielskiego artysty – Williama Blake'a (1757-1827), który był poetą, pisarzem, rytownikiem, malarzem, drukarzem i mistykiem. Jego twórczość w pełni oddawała nurt preromantyzmu, a geniusz i wizje przyczyniły się do unikatowości jego dzieł.