Ilustracje - wernisaż wystawy Hanny Grodzkiej-Nowak

Wernisaż wystawy Hanny Grodzkiej-Nowak “Ilustracje” w Galerii OKNA 19 kwietnia 2024 roku połączył pokolenia i stał się okazją do kontemplacji sztuki niezależnie od wieku. Tym razem w otwarciu ekspozycji brały udział zarówno dzieci, które mogły zanurzyć się w kolorowym świecie ilustracji, jak również dorośli - z sentymentem powracający do przeszłości. Wszystko za sprawą autorki - utalentowanej ilustratorki książek i czasopism dla dzieci. 

Hanna Grodzka-Nowak przez ponad 20 lat pełniła funkcję redaktora artystyczno-graficznego czasopisma dla najmłodszych „Miś”. Publikowała także w “Świerszczyku”, “Płomyczku” i “Płomyku”.

Pieniądze nie rosną na drzewach. Warsztat połączony z grą biznesową

16 kwietnia 2024 roku w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie odbył się pierwszy warsztat dla młodzieży w ramach projektu „Pieniądze bez tabu” dofinansowanego przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” - II Edycja.

 Artysta jako „robotnik sztuki” - Biennale Form Przestrzennych w Elblągu

20 marca w ramach XV edycji otwartych wykładów z historii sztuki 2023/2024 w Filii nr 2 wystąpiła dr Elżbieta Błotnicka-Mazur z tematem pt. Artysta jako „robotnik sztuki” - Biennale Form Przestrzennych w Elblągu. W trakcie spotkania prelegentka przedstawiła w niezwykle ciekawy sposób historię Elbląga, rekonstrukcje architektoniczne na postawie źródeł archiwalnych - m.in.: wąskich, średniowiecznych kamienic. Autorka wykładu poruszyła także kwestię przesiedleń w omawiane rejony geograficzne ludzi zza Buga i „Powrotu do Macierzy Ziem Zachodnich i Północnych” (tematyka poświęcona tzw. Ziemiom Odzyskanym).

 Portret artysty w filmach Luchina Viscontiego

10 kwietnia w Filii nr 2 odbyło się kolejne wydarzenie w ramach XV edycji otwartych wykładów z historii sztuki: „Artysta jako geniusz, wynalazca, pedagog, wizjoner”. Dr Stefan Münch – wielokrotnie odznaczany adiunkt Instytutu Nauk o Kulturze UMCS specjalizujący się w zakresie historii literatury polskiej, historii muzyki, historii teatru, estetyki dzieła muzycznego i problematyki medialnej – wygłosił wykład na temat „Portret artysty w filmach Luchina Viscontiego”.

MBP Lublin nagrodzona medalem z okazji 550-lecia województwa lubelskiego

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie została wyróżniona medalem pamiątkowym „550-lecia Województwa Lubelskiego”. Wręczenie odznaczeń miało miejsce podczas spotkania w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego medal odebrał Dyrektor MBP Lublin Piotr Tokarczuk.