Rocznica wybuchu powstania styczniowego - spotkanie z drem Zdzisławem Bieleniem

W roku 2023 mija 160 lat od wybuchu powstania styczniowego. Z okazji tej rocznicy 10 listopada, w przededniu święta odzyskania niepodległości przez Polskę, gościliśmy w Filii nr 21 znawcę tematu dra Zdzisława Bielenia - historyka i bibliotekarza, który studiował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i tam doktoryzował się w 1994 r. na podstawie rozprawy Zwycięzca spod Żyrzyna: Michał Jan Heydenreich 1831−1886.

Kalifornia oczami Marka Jaczyńskiego

Pan Marek Jaczyński - lublinianin, studiował na Uniwersytecie Warszawskim, zrobił doktorat w Instytucie Fizyki PAN. Pracował na Wydziale Fizyki Purdue University w Indiana, później przeniósł się do Kalifornii, gdzie pracował w Dolinie Krzemowej jako inżynier zajmujący się mikroelektroniką w firmach takich jak Intel czy Raytheon. Karierę zawodową zakończy jako Dyrektor Computer Aided Design. Dzięki swojej pasji podróżowania i kolekcjonowania informacji poznawał historię najbogatszego i najbardziej zaludnionego stanu USA.

Akcja Żonkile w Filii nr 21

Filia nr 21 włączyła się w akcję społeczno-organizacyjną Żonkile organizowaną co roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pamięć poległych podczas powstania w Getcie Warszawskim została uczczona zarówno w gronie seniorek, jak również podczas zajęć z młodzieżą.

Spotkanie przy kawie z patronami 2023 roku

Korzystając z prezentowanej w filii wystawy „Patroni Roku 2023”, podczas spotkania przy kawie 21 czerwca, przywołałyśmy zacne nazwiska Aleksandra Fredry, Mikołaja Kopernika i Jana Matejki.

Spotkanie przy kawie i ziołach

Na spotkanie Przy kawie zaprosiłyśmy tym razem pasjonatkę ziołolecznictwa, która przygotowała dla nas wykład na temat wytwarzania leków ziołowych z naturalnych lub przetworzonych surowców pozyskiwanych z roślin leczniczych oraz ich stosowania w profilaktyce i leczeniu chorób.