Instytut Dziedzictwa Historycznego Ziemi Siemieńskiej powstał dzięki zaangażowaniu pana Mateusza Pachuckiego i innych członków zarządu powołanej w tym celu fundacji. Gmina Siemień leży w powiecie parczewskim. Początkowym efektem pracy genealogicznej i badania lokalnej historii była internetowa strona „Dawny Siemień i okolice – historia regionalna”, gdzie prezentowane były dawne fotografie udostępniane przez mieszkańców.

 

Sukcesywnie powiększał się też zasób „historii mówionej”. Poszukiwania genealogiczne doprowadziły, między innymi, do dokumentów na temat zwodowania pierwszego wybudowanego tutaj w 1851 roku rzecznego statku, który służył do transportu zboża z okolicznych folwarków do Warszawy. Pan Mateusz jest autorem publikacji „Popiół i szkło czyli jak powstała wieś Nadzieja”. Mieliśmy okazję poznać warsztat pracy niezbędny w realizacji pasji historyka Mateusza Pachuckiego, który przekonuje o wartość wszelkich starych dokumentów dla utrwalania pamięci przeszłości.
Spotkanie odbyło się 2 lutego 2024 roku w Filii nr 21 we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Genealogicznym.
Anna Rafalska

W sali biblioteki słuchacze siedzą przed tablicą multimedialną i dwoma stojącymi mężczyznami
Mężczyzna opowiada o prezentowanych slajdzie prezentacji
Inne ujęcie sali podczas prelekcji z prezentacją