Przy Kawie spotkałyśmy się 10 kwietnia 2024 r. w nowej aranżacji czytelni. Wspomniałyśmy bł. Józefa i Wiktorię oraz siedmioro ich dzieci zamordowanych 24 marca 1944 roku w Markowej na Podkarpaciu przez żandarmerię niemiecką za ukrywanie Żydów w czasie II wojny światowej.

Papież Franciszek, 10 września 2023 roku włączył do grona błogosławionych całą rodzinę. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2024 Rokiem Rodziny Ulmów, Polaków ratujących żydowskie rodziny skazane na Holucaust.
W drugiej części spotkania, korzystając z materiałów szkoleniowych Labib, zapoznałam Panie z zestawem ćwiczeń i aktywności, które mają na celu utrzymanie elastyczności umysłu, poprawę pamięci i koncentracji.
Anna Rafalska

Przed siedzącymi przy stole uczestniczkami stoi kobieta i prezentuje książkę
Siedzące przy stole kobiety dyskutują
Wszystkie uczestniczki podniosły ręce do góry
Zbliżenie na dłonie dwóch kobiet
W sali biblioteki stoja kobiety tworząc koło
Zdjecie z góry stołu i rozłożonych kart pracy