Prelekcja o Józefie Wybickim

Wspólnym odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego" rozpoczęło się spotkanie o Józefie Wybickim oraz historii polskich symboli narodowych.

Bruno Schulz. Grafik, pisarz, geniusz

Z okazji Roku Brunona Schulza w Filii nr 36 odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie Akademii Seniora. Prelekcję o życiu artysty "Bruno Schulz. Grafik, pisarz, geniusz" wygłosiła pani Elżbieta Nawrocka.

Taneczne pożegnanie wakacji
Centrum Wolontariatu Kulturalnego "Mały DK" Felin prowadzone przez Grzegorza Gryzio zorganizowało na terenie Filii nr 36 taneczne pożegnanie wakacji.

Warsztaty tworzenia filcowych zakładek

W czasie czwartkowych warsztatów seniorzy z Klubu Felin szyli filcowe zakładki do książek.

Klub Felin powraca po wakacyjnej przerwie

Po wakacyjnej przerwie w Filii nr 36 wznowił działalność miejski Klub Felin, w którym spotykają się młodzi duchem i energiczni seniorzy z dzielnicy Felin.