W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Filii nr 36 członkowie Akademii Seniora napisali dyktando.

Piętnastu śmiałków podjęło wyzwanie. Tekst przygotowany przez Radę Języka Polskiego był bardzo trudny, ponieważ został naszpikowany mnóstwem wyrazów z trudnościami w pisowni łącznej i rozłącznej.
Gratulujemy!

 

 

Członkowie Akademii Seniora piszą dyktando podczas Dnia Języka Ojczystego
Wspólne pisanie dyktanda we wnętrzu biblioteki