Z okazji Roku Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego w Filii 36 odbyło się spotkanie: "Życie kulturalne w getcie warszawskim".

Prelekcję prezentującą organizatorów życia kulturalnego oraz sylwetki artystów działających w dzielnicy żydowskiej wygłosiły: Elżbieta Nawrocka i Katarzyna Stępień. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Akademii Seniora.

 

Bibliotekarka prezentuje zgromadzonym gościom plansze wystawy o życiu kulturalnym w getcie
Plansze wystawowe, po lewej tytuł: "Życie kulturalne w getcie warszawskim"
Grupa osób ogląda wystawę
Plansze edukacyjne z nagłówkami (od lewej): "Organizatorzy życia kultralnego" i "Życie literackie"
Bibliotekarka prezentuje wystawę czytelnikom
Trzy plansze wystawowe: "Życie muzyczne", "Rozrywka", "Sztuka"
Uczestnicy prelekcji słuchają informacji o wystawie i getcie warsztawskim
Wspólne oglądanie wystawy
Plansze wystawowe: "Życie teatralne", "Życie muzyczne"
Widok na ludzi siedzących na krzesłach oglądających wystawowe plansze
Kolejne plansze wystawowe ze zdjęciami oraz informacjami o życiu kulturalnym w getcie
Wnętrze biblioteki: widać siedzących na krzesłach ludzi przysłuchujących się opowieściom bibliotekarki
20230424_F36_getto_16
Plakat promujący wystawę "Życie kulturalne w getcie warszawskim", na nim: fotografie żydowskich artystów