Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie po raz kolejny uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie po raz kolejny uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

djk.jpg

 Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie po raz kolejny uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. W tym roku uzyskano dotację w wysokości 120 000,00 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 3

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono cztery Priorytety.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

 

Priorytet 3 realizuje Miasto Lublin wraz z 22 lubelskimi szkołami, 3 lubelskimi placówkami wychowania przedszkolnego.

Zobacz Mój Głos. Festiwal Poezji Miganej. Edycja II

Projekt „Zobacz mój głos. Festiwal Poezji Miganej. Edycja II” jest trzydniowym działaniem integracyjno-edukacyjnym
dedykowanym szerokiemu gronu odbiorców - osobom niesłyszącym, niedosłyszącym i całemu środowisku osób słyszących,zarówno tym zainteresowanym i aktywnym w działaniach na rzecz osób z dysfunkcją słuchu, jak i tym neutralnym wobec poruszanych w projekcie aspektów życia społecznego.