"Wirtualna Wędrówka Wirtuozów" to multimedialna aplikacja edukacyjna w formie wielofunkcyjnej gry, dedykowana dzieciom i młodzieży, ale też rodzicom i nauczycielom wspomagającym rozwój swoich podopiecznych. Projekt realizowany będzie od 1 czerwca do 30 października 2020 w przestrzeni online, z efektem trwałym w postaci dalszego istnienia i obsługi aplikacji do 30 kwietnia 2021. Lokalnym motywem działania jest muzyczne zaplecze siedziby Filii nr 29 MBP, usytuowanej w dzielnicy Czechów, na którą składa się osiem osiedli, których nazwy ulic nawiązują do twórczości wybitnych polskich muzyków i kompozytorów (Moniuszki, Lipińskiego, Wieniawskiego, Karłowicza, Chopina, Szymanowskiego, Paderewskiego i Nowowiejskiego). Gra oparta będzie o ilustrowaną mapę, po której gracze będą mogli się wirtualnie przemieszczać napotykając na swojej drodze multimedialne trofea, wzbogacając wiedzę oraz słuchając utworów muzycznych . Strategicznym celem projektu jest ukazanie biblioteki jako miejsca nowoczesnego, wzmacniającego kompetencje cyfrowe.

"Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci"

 

Program do pobranie w formie archiwum .zip lub instalatora .exe

Instalator (system Windows):

Pobierz instalator Wirtualnej Wędrówki Wirtuozów

Po pobraniu aplikacji może się pojawić monit informujący o potencjalnym zagrożeniu ze strony aplikacji wynikającego z kwestii certyfikatów - jeśli tak się stanie, to aby zainstalować aplikację, należy kliknąć "Więcej informacji" i zezwolić na instalację. Aplikacja została sprawdzona programami antywirusowymi i nie stanowi żadnego zagrożenia dla użytkowników i ich komputerów.

Wersja w postaci spakowanego archiwum:

Pobierz spakowaną wersję Wirtualnej Wędrówki Wirtuozów

Powyższy plik należy rozpakować do wybranego folderu.
Po rozpakowaniu, uruchamiamy plik o nazwie WirtualnaWedrowkaWirtuozow.exe.

Pobieranie na urządzenia z systemem Android poprzez sklep Google Play:

google play badge

2020-NCK_dofinans_kulturawsieci-rgb
śpiewajaca-głowa
 

Deklaracja dostępności aplikacji Wirtualna Wędrówka Wirtuozów

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Wirtualna Wędrówka Wirtuozów.

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2020-09-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

- brak obsługi czytnika ekranu w aplikacji mobilnej - alternatywa w wersji PC z obsługą syntezatora,
- nie można obrócić ekranu w wersji mobilnej - układ i czytelność gry mogłyby ucierpieć przy zmianie orientacji urządzenia na pionową.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-01
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Poleszak.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 814666297

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Adres: ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 814666200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI WIRTUALNA WĘDRÓWKA WIRTUOZÓW

I. APLIKACJA
Aplikacja jest desktopowa czyli instalowana bezpośrednio na urządzeniu, komputerze stacjonarnym, laptopie lub smartfonie oraz w żaden sposób nie łączy się z siecią Internet.
Aplikacja na potrzeby niektórych funkcjonalności związanych z dostępnością korzysta z obecnego w systemie operacyjnym niezależnego od niej syntezatora mowy. Oznacza to, że w zależności od zainstalowanego syntezatora niektóre słowa mogą być wymawiane niepoprawnie.

II. UŻYTKOWNICY
Aplikacja jest dedykowana dzieciom i młodzieży, ale też rodzicom i nauczycielom wspomagającym rozwój swoich podopiecznych.
Funkcjonalności aplikacji pozwalają na jej dostosowanie do potrzeb osób niewidzących oraz niesłyszących.

III. SPOSOBY DYSTRYBUCJI
Użytkownik może pobrać aplikację poprzez:
a) stronę internetową MBP. Program do pobrania w formie archiwum .zip lub instalatora .exe.
Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności MBP.
b) za pomocą Google Play Services dla urządzeń z systemem Android.
Zachęcamy do zapoznania się polityką prywatności Google Play Services (https://www.google.com/policies/privacy/).

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE
Wymagania techniczne niezbędne do pobrania aplikacji:
a. połączenie z siecią Internet,
b. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge lun inne) umożliwiającej pobieranie plików i wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML.

Samo korzystanie z aplikacji po jej zainstalowaniu na urządzeniu nie wymaga połączenia z siecią Internet i posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej.

Wymagania techniczne niezbędne do uruchomienia i korzystania z aplikacji:
a. urządzenie końcowe z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w wersji 7 lub Android w wersji 4.4,
b. wolna przestrzeń w pamięci urządzenia końcowego: 400 Mb, pamięć RAM: 2 GB,
c. procesor: o częstotliwości 1 GHz lub wyższej albo SoC (System on a Chip),
d. karta dźwiękowa: zintegrowana w płycie głównej, karta graficzna: obsługująca biblioteki DirectX 9 lub nowsze ze sterownikiem WDDM 1.0