plakat_technologie.jpg

 

 

F36_logo.jpg

Projekt „Tam gdzie łączą się światy. Literatura. Zmysły. Nowe technologie” w spójny i kompleksowy sposób łączy cykle warsztatowe, spotkania autorskie i wydarzenia aktywizujące twórczo wszystkie grupy wiekowe, w szczególności dzieci z rodzicami, młodzież szkolną, osoby dorosłe, seniorów i grupy społeczne o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych – osoby wykluczone. Zrealizowany zostanie w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 roku w Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie (ul. Zygmunta Augusta 15). Działania edukacyjno-animacyjne będą oscylować wokół wątków tematycznych łączących literaturę ze światem nowych technologii oraz światem zmysłów. Strategicznym celem projektu jest ukazanie biblioteki jako ośrodka rozbudzającego pasję do słowa, kształtującego dobre postawy czytelnicze, aktywizacja twórcza uczestników różnych grup wiekowych i społecznych oraz integracja mieszkańców dzielnicy Felin.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"

 Relacja z realizacji projektu TU