Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono cztery Priorytety.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

 

Priorytet 3 realizuje Miasto Lublin wraz z 22 lubelskimi szkołami, 3 lubelskimi placówkami wychowania przedszkolnego.

Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie podjęła współpracę ze szkołami oraz placówkami wychowania przedszkolnego realizującymi przedmiotowy Program w zakresie konsultowania m.in. planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o działaniach promujących czytelnictwa.

Współpraca może obejmować również pozostałe zadania wynikające z realizacji Programu:
- zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów,
- zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego spotkania z rodzicami uwzględniającego tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży,
- zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,
- uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

 

 banner_narodowy_program_ministerialny.jpg