djk.jpg

 Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie po raz kolejny uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. W tym roku uzyskano dotację w wysokości 120 000,00 zł.


- Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zgodnie z zadaniem: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie przeznaczy kwotę dotacji ministerialnej na zakup nowości wydawniczych literatury pięknej i popularnonaukowej w postaci książek drukowanych oraz audiobooków dla dzieci i dorosłych.

 

 djk.jpg