W ogłoszonej uchwale w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" podpisanej przez Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego czytamy: "Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2022 Rokiem Botaniki jest uhonorowaniem polskich botaników i ich osiągnięć, a także docenieniem cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki. Chcemy, aby Rok Botaniki przyniósł jeszcze większe uznanie w naszym społeczeństwie dla roli nauki, w szczgólności botaniki, oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne".

 

 Działania w filiach:

Rok Botaniki w Biotece

Literacka botanika - rośliny w obiektywie czytelników

Naturalnie! - rodzinne warsztaty inspirowane rokiem botaniki w Filii nr 8

Rodzinne warsztaty florystyczne w Filii nr 9

„Botanicum” - lekcje biblioteczne w Filii nr 38

Akademia Seniora - wycieczka do Ogrodu Botanicznego

“Zielono mi” - wakacje dla dzieci w Biotece

Zajęcia plastyczno-literackie w Filii nr 28

“Ogród bez tajemnic” - zajęcia w Biblio

“W krainie mchu i paproci” - warsztaty z tworzenia zielników w Filii nr 35

Przyrodnicze Wakacje w Bibliotece w Filii nr 36

"Literacka botanika" - rośliny w obiektywie czytelników  w Filii nr 35

Historia i flora Ogrodu Saskiego

Sekretne życie kwiatów w Filii nr 40