Jozef-Mackiewicz.jpg

Uchwałą Sejmu RP przypomniano urodzonego w 1902 roku w Petersburgu Józefa Mackiewicza, żołnierza wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, publicysty i uznanego prozaika. Droga pisarza do krajowego czytelnika była dość długa. Pisarz po II wojnie światowej pozostał aż do śmierci na emigracji. Przedstawiając życie ludzi zamieszkującyh pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, starał się je pokazać na tle przełomowych wydarzeń historycznych.

zdjęcie: Wikimedia Commons