Najbardziej znane formacje wojskowe z ich charakterystycznymi czapkami, hełmami i całym żołnierskim umundurowaniem omówił Grzegorz Sztal podczas spotkania z młodzieżą 21 listopada 2019 r. w Filii nr 21.

Dzięki eksponatom mogliśmy się przekonać jak w ostatnim stuleciu zmieniał się wizerunek polskiego żołnierza. Pan Grzegorz, dzieląc się swoimi pasjami, przekazuje coś więcej niż tylko „suche” fakty, zaciekawiając odbiorcę sprawia, że uczniowie postrzegają historię Polski i odzyskanie niepodległości przez pryzmat ludzkich losów a nie tylko dat i statystyki, które szybko ulatują z pamięci.

Wojskowa rogatywka z orzełkiem
Kobieta i mężczyzna stoją przed uczniami siedzącymi na krzesłach
Mężczyzna demonstruje historyczne,wojskowe elementy
Stojący mężczyzna opowiada
Grupa dzieci ogląda zgromadzone zabytki
Na stole leżą wojskowe czapki, hełmy i insygnia