historia

Było nam bardzo miło gościć w Filii nr 21 młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 24 i wspólnie rozmawiać o szczególnie ważnym dla naszego miasta wydarzeniu historycznym – o podpisaniu Unii Lubelskiej. Okoliczności zawiązania sojuszu polsko-litewskiego przybliżył uczestnikom film z serii „Historia w ożywionych obrazach”, w którym twórcy „ożywili” dzieło Jana Matejki. Była to świetna okazja, aby uczniowie pogłębili wiedzę filmoznawczą, a dzięki reportażowi z planu filmowego mogli także zobaczyć w jaki sposób przebiega praca ekipy filmowej podczas kręcenia profesjonalnego filmu.

W ostatniej części spotkania uczestnicy zamienili się w storyboardzistów i stworzyli scenorysy na podstawie różnych tekstów kultury – dzieła malarskiego, fotografii oraz tekstu literackiego.
Katarzyna Jaszczak

Młodzież siedząca na krzesłach bierze udział w prezentacji
Młodzież siedzi przy stołach i pracuje w grupach
Trzy dziewczynki wykonują grupowe zadanie
Trzej ucznoiowie prezentują swoją pracę
Dzieci siedzą przy stołach i słuchają prezentacji
Praca zespołowa