Fotoramy, w jednej z nich plansza tytułowy wystawy "Piosenka Norwida"

Filia nr 36 zaprasza do oglądania wystawa "Piosenka Norwida". W wystawie wykorzystano wiersze Cypriana Kamila Norwida z tomu "Pisma wybrane" pod red. Juliusza W. Gomulickiego, wypowiedzi o dziełach Poety cytowane z tegoż tomu oraz fragment z książki "Romantyzm. Nowe Spojrzenie" Aliny Kowalczykowej. Ilustracje sporządzone zostały na bazie rysunków i akwareli Cypriana Kamila Norwida zebranych w archiwum Biblioteki Narodowej.
W 200-lecie urodzin poety Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

 

Jak głosi uchwała, "...w swojej twórczości Cyprian Kamil Norwid odwoływał się do narodowej i europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. Patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości. Podobnie ujmował jako świadomy oraz głęboko wierzący katolik kwestie etyczne, filozoficzne oraz teologiczne".
Scenariusz wystawy – Justyna Polakowska. Opracowanie graficzne – Monty. Realizacja – WystawyPolakowska.pl
Autorką wystawy jest Justyna Polakowska.
Wystawę można oglądać w Akademii 36 na pierwszym piętrze. Będzie prezentowana do końca marca 2021.

 

 

Dwie plansze wystawy w fotoramach. Wystawę stworzoną z wierszy Norwida i z tekstów krytycznych dotyczących prac Poety wzbogacają kopie Jego rysunków i akwareli z archiwum Biblioteki Narodowej
Dwie fotoramy wiszące na ścianie. Wystawę stworzoną z wierszy Norwida i z tekstów krytycznych dotyczących prac Poety wzbogacają kopie Jego rysunków i akwareli z archiwum Biblioteki Narodowej
Dwie plansze wystawy. Wystawę stworzoną z wierszy Norwida i z tekstów krytycznych dotyczących prac Poety wzbogacają kopie Jego rysunków i akwareli z archiwum Biblioteki Narodowej
Plansze wystawy. Wystawę stworzoną z wierszy Norwida i z tekstów krytycznych dotyczących prac Poety wzbogacają kopie Jego rysunków i akwareli z archiwum Biblioteki Narodowej
Trzy fotoramy z planszami wystawy. Wystawę stworzoną z wierszy Norwida i z tekstów krytycznych dotyczących prac Poety wzbogacają kopie Jego rysunków i akwareli z archiwum Biblioteki Narodowej