18 stycznia gościłyśmy w Filii nr 2 wycieczkę dzieci wraz bibliotekarzami z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. Pomysłodawczynią i koordynatorką wycieczki do Lublina była bibliotekarka z Filii Biblioteki Publicznej w Sycynie – Lidia Kęmpińska.

Dla uczestników bibliotecznych ferii zimowych zorganizowałyśmy lekcję podzieloną na dwie części. Najpierw dzieci poznały w skrócie najważniejsze wydarzenia z historii Lublina, z zabytkami i legendami w tle. Bardzo zainteresowały się miejscami związanymi z Janem Kochanowskim w Lublinie i na pewno, gdy nadejdą ciepłe dni, przyjadą do nas na spacery biblioteczne. Następnie dzieci miały okazję poznać instytucję Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie dzięki bibliotecznej lekcji wprowadzającej. Opowiedziałyśmy im o działach bibliotecznych i działaniach naszej Filii, oprowadziłyśmy po wypożyczalni i czytelni oraz zaprezentowałyśmy system wypożyczania książek. Wspólnie z uczniami porozmawialiśmy też o korzyściach płynących z korzystania z bibliotek i czytania. Dzieci wykazały w rozmowie z nami dużą aktywność, co sprawiło nam wiele radości! Uczestnicy ferii bibliotecznych ze Zwolenia otrzymali komiks Tomasza Wilczkiewicza „Legenda o czarciej łapie”, wydany przez Urząd Miasta Lublin, a bibliotekarze książkę "Szlaki Lublina".
Ogromnie dziękujemy Paniom Bibliotekarkom z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu oraz z Filii Biblioteki Publicznej w Sycynie za zorganizowanie tej wizyty, a wszystkim obecnym dzieciom – za chętny udział w przygotowanych dla nich zajęciach.

 

 

Dzieci z gminy Zwoleń podczas odwiedzin Filii nr 2 MBP Lublin
Dzieci i bibliotekarki zwiedzają wnętrze biblioteki
Bibliotekarka prezentuje dzieciom bibliotekę
Bibliotekarka wygłasza prelekcję dotyczącą hitorii Lublina
Fragment lekcji bibliotecznej dla dzieci poświęconej historii Lublina
Dzieci słuchają bibliotekarki opowiadającej im o Lublinie
Dzieci w bibliotece oglądają otrzymane w prezencie komiksy