Od września 2020 r. rozpoczyna się kolejna edycja ogólnopolskiego projektu "Mała książka - wielki człowiek”, dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Miło nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie po raz kolejny przystąpiła do akcji. Zapraszamy rodziców/opiekunów z dziećmi do odwiedzenia naszych filii i wzięcia udziału w projekcie. Kampania zachęca do codziennego czytania z dzieckiem, zaprasza rodziców i ich dzieci do świata literatury, a także do odwiedzania biblioteki i zapoznania się z jej ofertą, po to, by wracać tam jak najczęściej.

 

Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Instytut Książki. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie z rodzicem lub opiekunem do biblioteki biorącej udział w projekcie i wypożyczy książkę, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W Wyprawce dzieci znajdą znakomitą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika.

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla dzieci i ich rodziców.

Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i radzą sobie lepiej od tych, które nie czytają.


Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się w książkowych bohaterów, ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości. Obecna edycja kampanii - wrzesień 2020 r. - czerwiec 2021 r., uzupełniana jest promocją telewizyjną, radiową oraz w Internecie i mediach społecznościowych.
Kampania „Mała książka - wielki człowiek” jest widoczna w przestrzeni publicznej wielu polskich miast dzięki ekspozycji prezentowanej na nośnikach outdoorowych. Aktywnie działa grupa facebookowa


Więcej informacji na temat kampanii oraz pełną listę biorących w niej udział bibliotek znajdą Państwo na stronie Wielki człowiek

plakat promujący akcję Z książka na start
dziewczynka z ksiażką, z której wyskakują tygrysy

 

Podajemy Państwu wykaz filii MBP,  które realizują bieżącą edycję projektu. Lista placówek będzie aktualizowana.

Filia nr 2, ul. Peowiaków 12, tel. 81 466-62-02,
Filia nr 11, ul. Lwowska  6 (wejście od podwórza), tel. 81 747-43-54,
Filia nr 12, ul. Żelazowej Woli 7, tel. 81 741-52-73,
Filia nr 20, ul. Krężnicka 125, tel. 81 750-09-26,
Filia nr 21,  Rynek  11, tel. 81 532-05-45,
Filia nr 22, ul. Zbigniewa Herberta 14, tel. 81 744-48-16,
Filia nr 31, ul. Nałkowskich 104, tel. 81 744-71-69,
Filia nr 36, ul. Zygmunta Augusta 15, tel. 81 311-00-16,
Filia nr 37, ul. Bazylianówka  85, tel. 81 742-12-87,
Filia nr 38, ul. Relaksowa 25, tel. 81 311 01 12,
Filia nr 39, ul. Głuska 138, tel. 81 532-05-29,
Filia nr 40, Biblioteka na poziomie, ul. Sławin 20, tel. 81 511 10 76.