Anna Fic-Lazor - Pejzaż przemijający / do 14 kwietnia

Adres:

Galeria OKNA MBP Lublin
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Wystawy

Informacja o cenie

Wstęp wolny, wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Galeria OKNA Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie przy ul. Peowiaków 12 zaprasza na wystawę Anny Fic-Lazor Pejzaż przemijający. Wernisaż odbędzie się 21 marca 2024, o godzinie 18.00, a wystawę będzie można oglądać do 14 kwietnia.

 

Anna Fic-Lazor - absolwentka PLSP w Lublinie. Studia na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie (1988). Malarstwo w pracowni D. Makowskiej i R. Ziemskiego, rysunek w pracowni S. Damskiego i M. Nowińskiego. Od 1987 do 2023 zawodowo związana z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Prowadzi działalność z zakresu ochrony dóbr kultury. Członkini ZPAP, od 2023 pełni funkcję wiceprezeski w Zarządzie Okręgu Lubelskiego, działa też w Lubelskim Oddziale Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Odznaczona Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, honorowym medalem im. Bohdana Marconiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Zajmuje się konserwacją zabytków, szczególnie malarstwa i rzemiosła artystycznego oraz projektowaniem graficznym publikacji książkowych i kalendarzy, a także grafiką i rysunkiem wydawniczym. Jest autorką scenografii kilkudziesięciu wystaw w muzeum w Kozłówce. Uprawia olej, akwarelę, gwasz, pastel, fotografię.
W twórczości artystycznej zajmuje się głównie studium krajobrazu, mającego silny związek z polską tradycją obrazowania natury, często zawartego w miniaturowych formach pejzażowych. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

 

Anna_Fic_Lazor_zaproszenie.jpg


Mapa