Portret artysty w filmach Luchina Viscontiego / 10 kwietnia

Adres:

Filia nr 2 MBP
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Spotkania

Informacja o cenie

wstęp wolny, wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, Instytut Nauk o Kulturze UMCS oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zapraszają na wykład Stefana Münch „Portret artysty w filmach Luchina Viscontiego” w ramach XV edycji otwartych wykładów z historii sztuki "Artysta jako geniusz, wynalazca, pedagog, wizjoner".

10 kwietnia 2024, godz. 17.30 - Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12


Filmy Luchina Viscontiego tworzą panoramę różnorodnych odniesień kulturowych, z których jedne są proste, na zasadzie cytatu, a inne bardziej skomplikowane i złożone. Visconti był zafascynowany kulturą niemiecką. Ujawniają to jego trzy filmy: Zmierzch bogów, Śmierć w Wenecji i Ludwig. W sposób szczególny reżyser podkreślał swoje intelektualne i artystyczne związki z Thomasem Mannem. Sięgając do twórczości tego pisarza, odnajdywał w niej te same opozycje, które konstruował we własnych dziełach: życie i sztuka, intelekt i zmysłowość, prawda i piękno, ironia i patos.


Mapa