Artysta jako robotnik sztuki - Biennale Form Przestrzennych w Elblągu / 20 marca

Adres:

Filia nr 2 MBP
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Spotkania

Informacja o cenie

wstęp wolny, wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, Instytut Nauk o Kulturze UMCS oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zapraszają na wykład Elżbiety Błotnickiej-Mazur „Artysta jako robotnik sztuki - Biennale Form Przestrzennych w Elblągu” w ramach XV edycji otwartych wykładów z historii sztuki "Artysta jako geniusz, wynalazca, pedagog, wizjoner".

20 marca 2024, godz. 17.30 - Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12

 

W latach 60. XX wieku na Ziemiach Odzyskanych szczególnie chętnie organizowano plenery artystyczne, za zgodą władz komunistycznych i dzięki wsparciu wielkich zakładów przemysłowych. Jedną z ideologicznych przesłanek takiego mariażu sztuki i przemysłu stanowił powrót do konstruktywistycznego hasła postrzegania artysty jako "budowniczego" dzieła. Poczesne miejsce na plenerowej mapie tego okresu zajmuje Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, a szczególnie jego I (1965) i II (1967) edycja, które będą przedmiotem wykładu. Zostaną zaprezentowane najciekawsze formy, których gros zostało zrealizowane w przestrzeni publicznej miasta.

 


Mapa