Estetyka jest matką etyki, czyli performans polityczny a narracje więzienne Piotra Pawlenskiego i Alesia Puszkina / 29 marca

Adres:

Filia nr 2 MBP
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Spotkania

Informacja o cenie

wstęp wolny, wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Zapraszamy na wykład dr Iriny Lappo - “Estetyka jest matką etyki, czyli performans polityczny a narracje więzienne Piotra Pawlenskiego i Alesia Puszkina” w ramach XIV edycji otwartych wykładów z historii sztuki "Sławne, emblematyczne, kontrowersyjne wędrówki dzieł i arcydzieł w kulturze".

29 marca (środa), godz. 17.30 - Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12

Twierdzenie Josifa Brodskiego, że estetyka jest matką etyki stało się bodźcem do rozważań nad statusem dzieła sztuki zaangażowanej. Analiza relacji artysta-władza zostanie przeprowadzona na materiałe performansów mieszkającego w Meksyku Hiszpanina Santiago Sierra, odbywającego wyrok więzienia we Francji rosyjskiego performera Piotra Pawlenskiego oraz przebywającego w białoruskim więzieniu Alesia Puszkina. Spróbujemy prześledzić, jak sposób i skala naglośnienia przez mass media poszczególnych akcji, decyduje o randze dzieła, a jake znaczenie mają narracje historyków i krytyków sztuki. Analiza porównawcza przebiegu karier tych trzech zaangazowanych w walkę z władzą kontrowersyjnych artystów otwiera szerokie pole do dyskusji.

Irina Lappo — dr hab., adiunkt w Katedrze Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej (Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie), teatrolożka, slawistka, tłumaczka, etnolingwistka. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień teorii i historii teatru i dramatu, recepcji teatralnej, etnolingwistyki, teorii i praktyki przekładu. Publikowała w czasopismach „Inostrannaja litieratura”, „Dialog”, „Pamiętnik Teatralny”, „Teatr”. W latach 2014-2018 redaktor językowy czasopisma „Nowaja Polsza”. Autorka monografii Mrożek à la russe. (2007) oraz Teatr Czechowa w Polsce (2010). Współautor książki Generacja RU dramatu białoruskiego (Lublin 2020).


Mapa