„Zaczyna się”. O dwóch dramatach Józefa Czechowicza / 23 listopada

Adres:

Filia nr 2 MBP
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Spotkania

Informacja o cenie

wstęp wolny, wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na kolejny wykład z historii sztuki w ramach XIV edycji "Sławne, emblematyczne, kontrowersyjne wędrówki dzieł i arcydzieł w kulturze".

Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12, godz. 17.30

23 listopada 2022 - Jarosław Cymerman
„Zaczyna się”. O dwóch dramatach Józefa Czechowicza i ich inscenizacjach z wojną w tle.

 

Wykład poświęcony będzie dwóm krótkim dramatom Józefa Czechowicza – Czasu jutrzennego oraz Niegodzien i godni oraz ich prapremierowym realizacjom teatralnym. Sztuki te zostały napisane przez lubelskiego poetę pod koniec lat 30-tych. Pierwsza z nich została opublikowana w 1937 roku na łamach „Pionu”, druga natomiast ukazała się w 1939 roku w wileńskim piśmie „Comoedia”. Czasu jutrzennego zostało przeniesione na scenę przez Wilama Horzycę i Aleksandra Zelwerowicza w lutym 1939 roku. Była to jedyna teatralna realizacja tekstu Czechowicza za życia autora. Ta pokazana w ramach „Wieczoru jednoaktówek” krótka sztuka została z jednej strony poddana przez recenzentów dość mocnej krytyce, z drugiej jednak niektórzy z jej widzów dostrzegli w niej (zwłaszcza po latach) zapowiedź zbliżającej się wojny. Z kolei Niegodzien i godni określony w podtytule moralitetem był jednym z ulubionych tekstów dramatycznych młodego Tadeusza Kantora, który zrealizował go tuż po wojnie, w 1945 roku, w krakowskim Teatrze Akademickim.

 

 


Mapa