W ramach VI Ogólnpolskiej Nocy Bibliotek  prezentujemy wystawę Hanny Popruhy.

 

"Transparency" jest kompromisem i wyzwaniem jednocześnie. Radykalnie odchodząc od monochromatyczności, którą zwykle posługuje się autorka w grafice, prace podejmują temat naszej percepcji natury i umiejętności spostrzegania rzeczy codziennych bez wątków i punktów kulminacyjnych.
Autorka wystawy, Hanna Popruha urodziła się w 1997 roku w Kijowie. W latach 2007-2014 była uczennicą Państwowego Liceum Plastycznego w Kijowie. Od 2015 roku jest studentką na kierunku Grafika Wydziału Artystycznego UMCS, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej RWSS oraz Koła Naukowego-Artystycznego Frakcja Sucha. Autorka projektu i lider grupy studentów, którzy stworzyli Największy drzeworyt w Polsce — Grafikę dla Skłodowskiej. Jednak największą jej pasją są małe formy graficzne, które prezentuje w wielu międzynarodowych konkursach.

 

Transparency I
Transparency II
Transparency III
Transparency IV
Transparency V
Transparency V5
Transparency VI
Transparency VII
Transparency VIII