23 listopada odbył się piąty już wykład XIV Edycji Otwartych Wykładów z Historii Sztuki. Tym razem prelegentem był Jarosław Cymerman z tematem: "Zaczyna się. O dwóch dramatach Józefa Czechowicza i ich inscenizacjach z wojną w tle". 

Czechowicz był nie tylko poetą, ale i dramatopisarzem. Ponadto pisał wiele tekstów o teatrze, m.in. pod pseudonimem "Recenzent" do "Kuriera Lubelskiego"; przez dwa sezony lat 1927-1928 był członkiem Komisji Teatralnej.

Jednym z omawianych na wykładzie tekstów był dramat Czasu jutrzennego, wystawiony w 1939 r. w Warszawie w inscenizacji Wiliama Horzycy i reżyserii samego Aleksandra Zelwerowicza, jednak spektakl został krytycznie oceniony przez recenzentów. Drugi zaś, moralitet Czechowicza Niegodzien i godni, już po wojnie doczekał się realizacji przez Tadeusza Kantora, na inaugurację działalności Teatru Akademickiego Rotundzie w Krakowie.

Poeta objawił się nam jako postać o wielu pasjach i talentach. Jego życie artystyczne to nie tylko znana nam poezja, ale także teatr czy kino. Wojna zabrała nam tego 36-letniego artystę, a kto wie czym by nas jeszcze zaskoczył?

 

Tekst i zdjęcia: Izabela Majewska

 

dr Jarosław Cymerman w trakcie wykładu
Organizator wykładów Dariusz Jóźwik wita zgromadzonych na wykładzie słuchaczy
Fragment wykładu poświęcony twórczości Józefa Czechowicza
Na pierwszym planie widoczna ulotka z programem wykładów
Fragment wykładu - na zdjęciu jeden ze slajdów
dr Jarosław Cymerman w trakcie wykładu
Fragment wykładu