PROTOKÓŁ
z posiedzenia Jury II etapu
XV Miejskiego Konkursu Recytatorskiego
z dnia 10 listopada 2021 r.

 

Jury w składzie: Przewodnicząca Maria Wąsiel oraz Klara Kistelska-Borkowska i Jarosław Zoń po wysłuchaniu 28 recytatorek i recytatorów postanowiło zakwalifikować do III etapu – Koncertu Laureatów następujących uczestników:

 

w kategorii szkół podstawowych:

1. IZABELA KRUCZYŃSKA - Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie
2. MIKOŁAJ CIUPERA - Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
3. MARTA TKACZYK - Szkoła Podstawowa nr 58, Zespół Szkół nr 13 w Lublinie

 

w kategorii szkół ponadpodstawowych:

1. BARTŁOMIEJ OLCHAWA - Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie
2. JULIA PRACOWNIK - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie
3. ALEKSANDRA NAWARA - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie
4. DARIA SKUBISZEWSKA - Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie
5. EMILIA MARZEC - III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
6. KAROLINA JULIA JATCZAK - V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
7. ALICJA SZWEDO - Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

Jury dziękuje za udział Uczestnikom za udział w konkursie recytatorskim, a instruktorom za ich przygotowanie. Zachęcamy do wnikliwych poszukiwań repertuarowych i spoza kanonu lektur szkolnych. Komisja zaleca konieczność pracy nad warsztatem recytatora: nad emisją głosu, dykcją (nie zmiękczać syczących głosek, zwrócić uwagę na usprawnianie aparatu mowy), poszukiwania zróżnicowanych środków interpretacji (pauza, rytm). Jury dziękuję organizatorom za stworzenie dobrych warunków dla młodych recytatorów
i możliwości wymiany uwag warsztatowych między Jury a uczestnikami.
Szczególnie dziękujemy za determinację i udział uczestników i instruktorów w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

Jury przyznało również Nagrodę Instruktorską dla pani Wiolety Niedoborek za szczególny wkład w przygotowanie swoich podopiecznych.

 

Dariusz Jóźwik z Miejskiej Biblioteki Publicznej otwiera XV Miejski Konkurs Recytatorski
Na pierwszym planie jurorzy konkursu, w tle - uczestnicy konkursu
Jurorzy konkursu - od lewej: Klara Kistelska-Borkowska, przewodnicząca Maria Wąsiel i Jarosław Zoń
Uczestnicy konkursu siedzący na widowni
Prowadzący konkurs Dariusz Jóźwik
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
konkurs (9)
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytator w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytator w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytator w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu
Dariusz Jóźwik
Recytatorka w trakcie występu
Recytatorka w trakcie występu

 

Maria Wąsiel
Klara Kistelska-Borkowska
Jarosław Zoń