21 września, w naszej filii rozpoczęła się XIV Edycja Otwartych Wykładów z Historii Sztuki "Sławne - Emblematyczne - Kontrowersyjne wędrówki dzieł i arcydzieł sztuki w kulturze", które zainaugurował Ryszard Kasperowicz wykładem "Wanderstrasse: wędrówki obrazów według Aby'ego Warburga".

Niemiecki historyk sztuki, pionier współczesnej antropologii obrazu - Aby Warburg, m.in. badał wpływ starożytności na kulturę europejską czy relację pomiędzy historią sztuki a historią kultury.

 

Efektem jego "wędrówek" miał być nigdy nieukończony "Atlas Mnemosyne". Na czarnym płótnie zestawiał kilkadziesiąt tablic, obrazów będących w ciągłej konfrontacji ze sobą i naszymi wyobrażeniami o nich; projekt był również idealnym narzedziem do prezentowania działalności naukowej Biblioteki Warburga. Wnikliwa analiza Ryszarda Kasperowicza nad postacią wybitnego badacza kultury, pozwoliła nam poznać człowieka wszechstronnego i niezwykle znaczącego w świecie dzisiejszej sztuki.

Izabela Majewska

 

Mężczyzna na tle regałów i tablicy multimedialnej
Mężczyzna w garniturze z notatkami w rękach
Inny mężczyzna w zielonej marynarce stoi na tle książek
Widok sali bibliotecznej ze słuchaczami i prelegentem
Zbliżenie na mężczyznę na tle tablicy ze zdjęciem