Mroczne legendy i mrożące krew w żyłach relacje rozbrzmiały w lubelskim Centrum Kultury podczas performatywnego czytania z Lublinem w tle pod hasłem “Z klasztornych opowieści”. 24 czerwca w sali Rozdroży nr 1 zgromadzona publiczność mogła poznać m.in. legendę o zamurowanej zakonnicy, opowieści o duchu ukazującej się pięknej panny oraz wiele innych tajemnic, które kryją mury zabytkowego gmachu przy ul. Peowiaków 12.

 

Obecna siedziba Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” została wzniesiona w XVIII wieku jako zespół klasztorny wizytek i kościół pw. Najświętszego Serca i Nawiedzenia NMP. W 1810 roku budynek zajęły wojska Księstwa Warszawskiego, a wizytki przeniesiono do zabudowań klasztoru po karmelitach bosych, a następnie - pobrygidkowskich. Od tego czasu gmach pełnił rozmaite funkcje, a klasztor wizytek został ostatecznie skasowany w 1882 roku.

Oprócz historii i legend słuchacze wysłuchali także opowieści o działalności, zwyczajach i życiu codziennym zakonu wizytek.

Nastrój grozy i tajemnicy wzmacniała scenografia - zapalone świece, dekoracje w postaci starych murów i makiety z wizerunkami sióstr zakonnych. Nie zabrakło także odgłosów dzwonów klasztornych. Prezentacja multimedialna archiwalnych zdjęć budynku również pomogła przenieść się w czasie.

Źródłem opowieści są archiwalne dokumenty, relacje świadków oraz źródła historyczne, a przedstawili je pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

Reżyserem i koordynatorem projektu był Dariusz Jóźwik. Opowieści czytali: Łukasz Downar, Katarzyna Jaszczak, Beata Karpińska, Maciej Krawczyk, Marta Mazurek, Katarzyna Poleszak i Jolanta Żmuda.

Prezentację multimedialną przygotowała Luiza Dutkowiak, a o realizację dźwięku zadbała Gabriela Majewska.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Flis

Link do filmu
 
 
Ubrani na czarno uczestnicy czytania performatywnego, na pierwszym planie świece, po lewej makiety zakonnic
czytanie performatywne, w tle prezentacja multimedialna
Jeden z występujących w trakcie czytania performatywnego, po lewej makieta zakonnicy
trwa czytanie - w tle hall Centrum Kultury
Sala Rozdroży w Centrum Kultury - widok na publiczność i uczestników czytania performatywnego
Pięcioro uczestników czytania performatywnego, w tle fragment prezentacji
Dwoje uczestników czytania performatywnego w trakcie występu
Troje uczestników czytania performatywnego, po lewej makieta tytułowej bohaterki filmu 'Ida'
Publiczność w trakcie czytania 'Klasztornych opowieści'
Czytanie performatywne
Trwające czytanie performatywne, w tle fragment prezentacji przedstawiący fresk
Widok na salę Rozdroży, na pierwszym planie słuchacze, na drugim uczestnicy czytania
Czytanie performatywne przy świetle świec
Czytanie performatywne w trakcie
Uczestnicy czytania performatywnego
Trwa czytanie klasztornych opowieści
Na pierwszym planie kilkadziesiąt świec, na drugim uczestnicy czytania performatywnego
Makiety przedstawiące zakonnice, na drugim planie uczestnik czytania
Migoczące świece, w tle uczestnicy czytania i makieta z filmu 'Ida'
Trzy uczestniczki czytania performatywnego
Sala Centrum Kultury, na pierwszym planie widownia, na drugim czytający i jedno ze zdjęć prezentacji
Publiczność zgromadzona na czytaniu performatywnym widziana z korytarza Centrum Kultury
Czytanie performatywne w toku, na ścianie fragment prezentacji
Fragment czytania, w tle kadr z prezentacji przedstawiający dawne klasztorne korytarze
Makieta zakonnicy z filmu 'Ida', w tle sala dawnego klasztoru, obecnie Centrum Kultury
Czytanie performatywne, wśród przygotowanej scenografii widać świece, imitację murów klasztornych i makiety zakonnic