6 kwietnia 2022 r. w Filii nr 2 odbył się kolejny wykład otwarty z cyklu „Dzieło sztuki jako zwierciadło historii”. Spotkanie zatytułowane "Jerozolima w malarskich i muzycznych imaginariach" poprowadził prof. Stefan Münch, który jest adiunktem Instytutu Nauk o Kulturze UMCS, gdzie specjalizuje się w zakresie historii literatury polskiej, historii muzyki, historii teatru, estetyki dzieła muzycznego i problematyki medialnej. Jest stałym współpracownikiem prestiżowych polskich instytucji muzycznych. W 2012 r. był dyrektorem artystycznym Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. Od 2018 r. jest koordynatorem projektu „Z klasyką przez Polskę”, prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca. Jest założycielem i prezesem Pro Musica Antiqua, od 1997 r. kieruje festiwalem „Muzyka i Plastyka - Tempus Paschale”. W 2009 r. zainicjował nowy festiwal „Orient-Okcydent” w krużgankach Klasztoru OO. Dominikanów na Starym Mieście oraz koncerty „Viva Polonia!” z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.


Jest autorem trzech książek, w uznaniu swojej działalności otrzymał liczne medale, nagrody oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
W swoim wykładzie odniósł się do pojęcia imaginarium, które coraz częściej występujące we współczesnej refleksji. Oznacza ono zbiór naszych wyobrażeń na temat jakiegoś miejsca, w którym nie musimy być osobiście, ale dzięki różnym źródłom wiemy, jak ono wygląda. Pojęcie to można odnieść do sztuk wykorzystujących malarstwo i dźwięk.
Przedmiotem analizy była siódma symfonia "Siedem bram Jerozolimy" skomponowana przez Krzysztofa Pendereckiego. Monumentalne dzieło zostało napisane w 1996 r. na zamówienie miasta Jerozolimy z okazji obchodów trzech tysięcy lat istnienia Świętego Miasta. Prawykonanie odbyło się w Jerozolimie 9 stycznia 1997 r. Tytuł i budowa (siedem części) nawiązują do siedmiu historycznych bram prowadzących do Jerozolimy. Dobierając teksty, kompozytor posłużył się fragmentami Starego Testamentu, które zapowiadają przyjście Mesjasza. Najważniejszą bramą była ósma - Złota Brama, przez którą według tradycji żydowskiej miał wjechać Mesjasz. To przez tę bramę wjechał Chrystus przed swoją męką i na pamiątkę tego wydarzenia chrześcijanie co roku obchodzą Niedzielę Palmową. Brama ta została w 1530 r. zamurowana przez władców osmańskich. Jerozolima jest szczególnym miejscem dla trzech religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Wykonanie „Siedmiu bram Jerozolimy" i nagranie z koncertu są podstawowym tłem muzycznym, do którego wirtualną scenografię stworzył Tomasz Bagiński, łącząc koncert z animacją komputerową.

 

Beata Karpińska

 

Widok na salę biblioteczną z uczestnikami wykładu
Sala biblioteczna w której jeden mężczyzna siedzi przy stole, drugi stoi przed publicznością
W zaciemnionym pomieszczeniu przed tablicą multimedialną siedzi publiczność i wykładowca