10 listopada w Filii nr 2 w ramach cyklu Dzieło sztuki jako zwierciadło historii odbył się wykład pod tytułem Jak czytać scenę papieską w Kordianie (i inne spory romantyków z Watykanem)?. Poprowadził go prof. Arkadiusz Bagłajewski – kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej, autor książek, rozpraw i artykułów naukowych poświęconych poezji przełomu XVIII i XIX wieku oraz twórczości polskich romantyków.
Tematem spotkania były spory polskich romantyków (Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego) z Watykanem.


Prowadzący przywołał scenę spotkania Kordiana z Papieżem, podczas którego dążenia narodowowyzwoleńcze Polaków zostały odrzucone przez głowę Kościoła.
Pod koniec życia Słowacki napisał także proroczy wiersz „Słowiański papież”, w którym pojawiła się idea mesjanistyczna. Nowy słowiański papież narodzi się z cierpienia i odnowi świat Chrystusową mocą.
Ówczesny kościół urzędowy krytykował również Mickiewicz, który zwracał uwagę, że współczesny kościół znajdował się w czasie kryzysu, zatracił ducha pierwotnej wiary i przestał być wyrocznią. Mickiewicz uważał, że należy powrócić do apostolskiej misji Kościoła, chciał odnowienia polityki w duchu chrześcijańskim.
Krasiński z kolei uważał, że możliwa jest krytyka Kościoła jedynie jako instytucji, która w gwałtowny sposób się oczyści. Podkreślał również, że droga do zbawienia wiedzie przez Kościół Katolicki. Krytycznie oceniał alianz papieża i cara, którzy tłumili aspiracje wolnościowe Polaków.
Romantycy nie mieli problemu z krytyką Kościoła jako instytucji. Natomiast spory dotyczyły wyobrażenia na reakcję oficjalnej i poufnej polityki papieskiej wobec sprawy polskiej.

 

 Wykład można wysłuchać na YOUTUBE

Mężczyzna na tle ragaów książkowych, z prawej strony tablica multumedialna
Widok na pomieszczenie biblioteczne, prelegenta i tablicę multimedialną

  Wykład można obejrzeć na YouTube