Podpisanie Porozumienia pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie a Instytutem Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

23 września 2021 roku w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
✔ Pani Dyrektor prof. dr hab. Iwona Hofman,
✔ dr hab. Anita Has –Tokarz, prof. UMCS,
✔ dr Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik,
✔ dr Renata Malesa
oraz przedstawiciele instytucji partnerskich:
✔ Renata Filipiak – Z-ca Dyrektora ds. Merytorycznych MBP Lublin – Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie,
✔ Grzegorz Woźniak – Kierownik Biblioteki Multimedialnej BIBLIO (Filia nr 32 MBP Lublin),
✔ Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
✔ Krzysztof Staruch – Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
✔ Barbara Rzeszutko – Dyrektor Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie, ✔ Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe formy, kierunki i obszary współpracy instytucjonalnej, obejmującej wspólne działania organizacyjne, edukacyjne, naukowe i promocyjne w zakresie szeroko pojętej kultury książki i mediów oraz alfabetyzacji czytelniczej, medialnej i cyfrowej.
Podpisano również formalne porozumienia dotyczące kontynuowania współpracy, a w szczególności:
- realizowania wspólnych projektów edukacyjnych, promocyjnych i badawczych;
- organizowania konferencji naukowych służących wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz integracji środowiska teoretyków i praktyków w zakresie nauk o komunikacji i mediach, bibliologii i informatologii;
- organizowania seminariów, warsztatów i szkoleń na rzecz podnoszenia kompetencji i wiedzy pracowników bibliotek, placówek informacyjnych, instytucji kultury i oświaty;
- przygotowywania wspólnych publikacji, służących popularyzacji wiedzy w zakresie kształtowania kompetencji komunikacyjnych, zarządzania informacją, nowoczesnych form i narzędzi edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej;
- organizowania praktyk i staży studenckich;
- działalności eksperckiej i doradczej;
- wymiany doświadczeń i informacji dotyczących wdrażania nowoczesnych rozwiązań służących procesowi przygotowania studentów do wymogów globalnego rynku pracy;
- innych rodzajów wzajemnej współpracy, które będą służyły usprawnieniu kształcenia kadr dydaktycznych i specjalistów, rozwojowi kontaktów zawodowych i osobistych pracowników obu stron.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy ✔dr hab. Anity Has –Tokarz, prof. UMCS, a koordynatorem odpowiedzialnym za realizację porozumienia ze strony Instytutu jest Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej.

 

Zdjęcie dokumentu porozumienia
Zdjęcie podpisanego dokumentu