W Roku Wandy Rutkiewicz spotkaliśmy się z przedszkolakami na lekcji bibliotecznej wprowadzającej w tematykę himalaizmu.

Dzieci dowiedziały się między innymi jak doszło do zdobycia Mount Everestu i wysłuchały opowiadań o tematyce górskiej.

Fragment zajęć: dzieci siedzą przed bibliotekarką we wnętrzu biblioteki