"Czas to miłość" - słowa te wypowiedział Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński.

 

Filia przy ul. Nadbystrzyckiej 85 zaprasza do obejrzenia wystawy przygotowanej z okazji 120. rocznicy urodzin tego niezłomnego Polaka i wspaniałego kapłana. Plansze ze zdjęciami i informacjami mają przybliżyć postać i dokonania prymasa.

Ekspozycja jest czynna od 25 lutego do 31 sierpnia 2021 roku.

Wystawa wykonana w oparciu o album znajdujący się w Filii nr 28 MBP - Rafał Łatka - "Kardynał Stefan Wyszyński", IPN, Warszawa 2019 r.

 

Plansza zapowiadająca wystawę o Kardynale Stefanie Wyszyńskim
Widok na pięć plansz poświeconych Kardynałowi Wyszyńskiemu
Kolejne plansze wystawy
Cztery kolejne plansze wystawy o Kardynale Wyszyńskim.