Seniorzy z Centrum Usług Socjalnych czytają wspólnie balladę "Lilie". Wydarzenie w ramach XIX Tygodnia Bibliotek, wpisane w obchody "Roku Romantyzmu" w dwusetną rocznicę wydania "Ballad i Romansów".

 

Link do filmu