Październikowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki upłynęło pod hasłem współczesnej literatury francuskiej. Pani dr hab. Anna Maziarczyk kierownik Katedry Romanistyki UMCS przybliżyła nam twórczość Annie Ernaux i Michaela Houellebeck'a.

Następne spotkanie w wieczór andrzejkowy, poruszymy problemy zawarte w "Losie" izraelskiej pisarki Zeruya Shalev. Serdecznie zapraszamy, można do nas dołączać.

 

 

Widok pomieszczenia z siedzącymi uczestnikami Klubu
Zdjęcie uczestników Klubu
Inne ujecie siedzących przy stole uczestników spotkania