Zapraszamy do Filii nr 18 na wystawę „Taka miłość się nie zdarza. Pary wszech czasów”. Bohaterami naszych historii są pary, które tworzyli ludzie znani – władcy i władczynie, wodzowie i arystokratki, wybitni artyści, poetki, pisarze i filozofowie.

Pokazujemy wielkie namiętności, ale również pary, które łączyła nie tylko miłość, lecz także pasja, jak niewątpliwie było w przypadku Marii Skłodowskiej i Piotra Curie.
W tej mozaice uczuć, postaw i tak różnych namiętności, można jednak odnaleźć wspólny mianownik, rzecz dla związku dwojga ludzi najważniejszą – nasi bohaterowie niewątpliwie chcieli ze sobą być. Choć nie zawsze było to łatwe.
Wystawa potrwa do końca lutego.

gablota z książkami
pierwsza tytułowa plansza
ogólny widok wystawy
dwie plansze wystawy z historycznymi parami