20200108 F18 karnawał

Karnawał – czas zabawy, tańca i kuligów. O historii tego wyjątkowego czasu rozmawialiśmy z przedszkolakami w Filii nr 18. O tym, czym dawne zapusty różnią się od dzisiejszych karnawałowych zwyczajów dowiedzieliśmy się z książki „Rok polski” oraz „Marysia i strój karnawałowy”. Każdy z uczestników wykonał również własną karnawałową maskę.

Olga Wójtowicz

 

dzieci siedzące przy stole, wykonujące prace plastyczne
Prowadząca i dzieci