20200211 F24 zimowe

Zimowe inspiracje - pod tym tytułem od 5 lutego w Filii nr 24 możemy oglądać wystawę prac plastycznych wykonanych różnymi technikami przez uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie.

 Mimo braku śniegu za oknem prace przedstawiają piękne bałwany, karmniki czy zimowy pejzaż. Wystawa prezentuje się bardzo efektownie i robi wrażenie na odwiedzających nas czytelnikach.
Pracownicy filii

Plansza z sześcioma rysunkami
Plansza z siedmioma rysunkami
Dwie plansze wystawy
Trzy plansze wystawy
Plansza z pięcioma rysunkami