20200206 F24 readcom

Luty to doskonały czas aby porozmawiać o zwyczajach i balach karnawałowych. Podczas spotkania Klubu Czytelniczego READCOM, które odbyło się w Filii nr 24 dnia 5 lutego, pokrótce przypominano sobie historię i pochodzenie karnawału, a także związane z nim polskie tradycje.

Wspólnie odnaleźliśmy fragmenty polskich powieści, w których opisano wystawne bale, kuligi, przygotowania do nich i znaczenie tych wydarzeń dla bohaterów. Niezastąpionym źródłem wiedzy o dawnych czasach są pamiętniki, biografie i wspomnienia. Z nich możemy się dowiedzieć jak wyglądały dawne bale karnawałowe, co podawano do jedzenia, jak wyglądały kreacje, jak tańczono i ile te bale kosztowały. Omawiając ten temat nie sposób pominąć utwory, w których bal ma charakter symboli Polski, świata lub życia. Wspólnie przypomnieliśmy sobie „Bal” Wisławy Szymborskiej, „Walc” Czesława Miłosza i „Niech żyje bal” Agnieszki Osieckiej.
Maria Błach
fot. Agnieszka Sokołowska

Grupa Seniorek przy stole
Prowadząca klub czytelniczy Readcom opowiada
Dyskusja uczestniczek klubu czytelniczego