Obowiązek zapisywania udzielanych w parafiach ślubów i chrztów został wprowadzony po soborze trydenckim od 1563 roku, zaś rejestr zgonów upowszechnił Rytuał Rzymski z 1614 roku. Mamy zatem trzy rodzaje ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych.

 

Badania demograficzne i odpowiednia interpretacja zapisów ksiąg w ponad dziewięćdziesięciu parafiach dawnego powiatu lubelskiego i urzędowskiego stanowią od lat obszar naukowych dociekań prof. dr hab. Piotra Rachwała, pracownika Instytutu Historii KUL, którego gościliśmy 25 listopada 2022 roku w Filii nr 21 w ramach cyklicznych wykładów Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Dziękujemy Panie Profesorze za wykład, który wywołał gorącą dyskusję i za ogrom pracy nad digitalizacją ksiąg metrykalnych oraz ich udostępnienie na stronie Księgi metrykalne w badaniach demograficzno-historycznych i genealogicznych Lubelszczyzny w latach 1582-1900.
www.ksiegimetrykalne.pl

 

Widzowie w sali biblioteki przed ekranem z prezentacją
Prowadzący spotkanie siedzi przy komputerze, na ekranie slajd prezentacji
Przed słuchaczami na tle ekranu stoi jeden mężczyzna, drugi siedzi przy komputerze