W roku 2023 mija 160 lat od wybuchu powstania styczniowego. Z okazji tej rocznicy 10 listopada, w przededniu święta odzyskania niepodległości przez Polskę, gościliśmy w Filii nr 21 znawcę tematu dra Zdzisława Bielenia - historyka i bibliotekarza, który studiował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i tam doktoryzował się w 1994 r. na podstawie rozprawy Zwycięzca spod Żyrzyna: Michał Jan Heydenreich 1831−1886.

Naukowe zainteresowania skoncentrował na historii i wojskowych zagadnieniach powstania styczniowego w Lubelskiem oraz na Podlasiu, wynikiem czego są także inne publikacje:
- Groby uczestników powstania styczniowego na cmentarzach Lublina


- Bohaterki w czarnych sukienkach − kobiety z Lubelszczyzny i Podlasia w powstaniu 1863−1864

-

Bitwy i potyczki powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu wydane przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe w 2023 roku.

 

 

 

Kierownik filii Anna Rafalska przedstawia gościom dra Zdzisława Bielenia
Wyeksponowane książki o tematyce związanej z powstaniem styczniowym
Dr Zdzisław Bieleń podczas spotkania autorskiego
Publiczność zgromadzona na spotkaniu w Filii nr 21
Dr Bieleń podczas swojego wystąpienia
Fragment spotkania w Filii nr 21
Kierownik Filii Anna Rafalska przekazuje autorowi podziękowania i upominek
Uczestnicy spotkania otrzymują podpisy z rąk autora
Rozmowy uczestników po spotkaniu
Dr Bieleń rozmawia z uczestnikami spotkania i podpisuje książki
Dr Zdzisław Bieleń podpisuje książki