Każdy z nas słucha lub kiedyś usłyszał utwory Fryderyka Chopina, naszego muzycznego Wieszcza. Wspominamy o jego geniuszu muzycznym, nieprzeciętnym talencie. Lecz czy zastanowiliśmy się przez chwilę skąd się wziął jego talent i kto go ukształtował muzycznie. Niewątpliwie odziedziczył go po swoich rodzicach, lecz miał też wybitnych nauczycieli, którzy kształcili Fryderyka muzycznie m. in. w Warszawie. Jednym z nich był Józef Elsner, spolonizowany Niemiec, który pokochał z całego serca swoją nową ojczyznę, zakochując się w polskiej muzyce ludowej, której wątki wplatał do swoich kompozycji.


Niewątpliwie przyczynił się do tego jego przyjaciel i współpracownik ze Lwowa – Wojciech Bogusławski – zwany twórcą polskiej opery, m. in. Elsner pod jego wpływem skomponował ponad 30 oper, 100 mszy i wiele innych kompozycji. Przez całe swoje długie życie (85 lat) skomponował ok. dwustu utworów, niestety ząb czasu skazał go na wieloletnie zapomnienie i dopiero od niedawna pasjonaci polskiej muzyki klasycznej odkrywają powoli jego twórczość.
21 listopada kurtyna zapomnienia została uchylona w Filii nr 13 MBP dla Klubu Aktywnego Seniora dzielnicy LSM. Uczestnicy spotkania zapoznali się z biografią kompozytora, wysłuchując fragmentów jego kompozycji m. in. Taniec polski na 4 ręce (1816), Hymn Święta miłości kochanej ojczyzny (1807), Uwertura do opery Leszek Biały (1809).
W ramach spotkań KAS, w Filii nr 13 będziemy poznawać kolejnych polskich kompozytorów.
Adam Sokół,
fot. Łukasz Marcińczak

 

prowadzący i publiczność
prowadzący pokazujący materiały publiczności