Jacek Zaim jest artystą fotografem związanym z lubelskim środowiskiem fotograficznym. Fotografował od początku lat 70. XX wieku. W roku 2019 zakończył artystyczną działalność. Od połowy lat 70 specjalizował się w tworzeniu prezentacji multimedialnych, także wydawanych na płytach DVD, CD.


Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP uhonorowała go tytułem Audio Visual Artiste FIAP (AV-AFIAP). Sześciokrotnie nagrodzony tytułem: The Best Author Salon FIAP - Najlepszy Autor Salonu Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmowała fotografia dokumentacyjna oraz fotografia portretowa. Był autorem i współautorem ponad 150 wystaw fotograficznych, indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych. Brał aktywny udział w Międzynarodowych Salonach Audiowizualnych, organizowanych m.in. pod patronatem FIAP, zdobył ponad 140 nagród, wyróżnień, medali i dyplomów, listów gratulacyjnych.

 

 

Pięć zdjęć z zimowymi widokami
Dwa zdjęcia - zaśnierzone drzewo i brzeg rzeki i
Dwa zdjęcia zaśnieżonego lasu
Dwa zdjęcia zimowych widoków
Pięć zdjęć przyrody w zimowej odsłoni