"Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Świętego Jana Pawła II. Włączając się w obchody stulecia urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, Filia 34 wystawą przypomina Jego drogę.

Niewiele jest fotografii, na których Jan Paweł II jest sam, zwykle otoczony przez dzieci, młodzież, dorosłych, był wciąż wśród nas. Jego obecność przejawiała się w tak wielu aspektach, począwszy od licznych dokumentów, twórczości literackiej, aż po ciepłe, przyjacielskie słowo towarzyszące nam w codzienności. Nie tylko słowa i myśli stały się Jego testamentem, ale przede wszystkim największym darem dla nas są Jego czyny i rozumienie miłości do Boga i bliźniego. Papież Jan Paweł II – Karol Wojtyła zawsze będzie miał miejsce w naszych sercach, a Jego myśli i poczynania będą drogowskazem naszego postępowania."

Fotografia Jana Pawła II
Zdjęcie i fragment wypowiedzi Jana Pawła II
Plansza wystawy z fotografiami i wypowiedziami Jana Pawła II
Fragment wypowiedzi Jana Pawła II
Kolejna plansza z wypowiedziami Jana Pawła II
Zdjęcie i fragment wypowiedzi Jana Pawła II